Tag: โชค

  • ทำไมตัวอักษร “福” (ฮก) ถึงต้องติดกลับหัว

    ตัวอักษรจีนคำว่า “福” นั้นแต้จิ๋วออกเสียงว่า “ฮก” ส่วนจีนกลางออกเสียงว่า “ฝู” หมายถึงโชควาสนา ความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งชาวจีนนั้นจะติดอักษรจีนตัวนี้ในลักษณะที่กลับหัวลง โดยเหล่าซือสุวรรณา (คุณสุวรรณา สนเที่ยง) ได้ให้เหตุผลไว้ดังนี้ “อักษรจีนตัวนี้ ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “ฝู” ส่วนอาการที่กลับหัวลง ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า ต้าว (倒) ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า ต้าว (到) …