ตัวอักษรจีนคำว่า “福” นั้นแต้จิ๋วออกเสียงว่า “ฮก” ส่วนจีนกลางออกเสียงว่า “ฝู” หมายถึงโชควาสนา ความสมบูรณ์พูนสุข ซึ่งชาวจีนนั้นจะติดอักษรจีนตัวนี้ในลักษณะที่กลับหัวลง โดยเหล่าซือสุวรรณา (คุณสุวรรณา สนเที่ยง) ได้ให้เหตุผลไว้ดังนี้

“อักษรจีนตัวนี้ ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า “ฝู” ส่วนอาการที่กลับหัวลง ภาษาจีนกลางออกเสียงว่า ต้าว (倒) ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า ต้าว (到) ที่แปลว่า ถึง เอื้อมถึง มาถึง นั่นเอง เวลาคนจีนมองไปที่ตัวอักษรจีนตัว 福 ที่ติดกลับหัวลง ก็จะพูดว่า ” โอ้  福倒了!” (ฝูต้าวเลอ) ก็พ้องเสียงกับคำว่า  福到了 ที่หมายถึง โชควาสนามาถึงแล้ว  โชควาสนามาอยู่บ้านเราแล้ว … “

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 福到了! เกร็ดวัฒนธรรมจีน อักษรจีนมงคล ฮก